Јавна набавка услуга – сервисирање и одржавање службених возила са уградњом резервних делова

Јавни позив може се преузети овде.01.03.2021

Одговор на захтев може се преузети овде.08.03.2021

Одговор 2 на захтев може се преузети овде.08.03.2021

Одговор 3 на захтев може се преузети овде.09.03.2021

Одговор 4 на захтев може се преузети овде.11.03.2021

Одговор 5 на захтев може се преузети овде.12.03.2021

Одговор 6 на захтев може се преузети овде.17.03.2021

Одговор 7 на захтев може се преузети овде.22.03.2021

Одговор 8 на захтев може се преузети овде.29.03.2021

Одлука о обустави за партију 4 и партију 6 може се преузети овде.02.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 3 може се преузети овде.02.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 7 може се преузети овде.02.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 9 може се преузети овде.02.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 2 може се преузети овде.02.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 13 може се преузети овде.05.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 11 може се преузети овде.05.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 14 може се преузети овде.05.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 10 може се преузети овде.06.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 12 може се преузети овде.08.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 5 може се преузети овде.08.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 8 може се преузети овде.09.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 1 може се преузети овде.09.04.2021

Обавештење о обустави поступка за партију 4 и партију 6 може се преузети овде.13.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 14 може се преузети овде.19.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 2 може се преузети овде.19.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 7 може се преузети овде.19.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 12 може се преузети овде.20.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 8 може се преузети овде.21.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 3 може се преузети овде.22.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 11 може се преузети овде.23.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 9 може се преузети овде.23.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 13 може се преузети овде.26.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 1 може се преузети овде.29.04.2021

Обавештење о додели уговора за партију 10 може се преузети овде.05.05.2021

Обавештење о додели уговора за партију 5 може се преузети овде.14.05.2021