Литература за стручни испит

Рад и радни односи

Уставно уређење

Здравствена заштита

Закон о ветеринарству
Правилник о начину обележавања и регистрације говеда
Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака
Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака – Прилог
Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња
Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза
Правилник о утврђивању Програма мера здраствене заштите животиња за 2022.годину
Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиња
Правилник о мерама за сузбијање трихинелозе животиња
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести туберкулоза говеда
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести бруцелоза говеда
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести слинавка и шап
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијаг, спреч. ширења, суз. и искорењивање зар. болести ензоотске леукозе говеда
Правилник о начину спровођења мера за сузбијање и искорењивање бруцелозе говеда, оваца, коза, свиња и паса
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести плавог језика
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање заразних болести пчела
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање лептоспирозе животиња
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективне анемије коња
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање бедренице код животиња
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективног бовиног ринотрахеитиса и инфективног пустуларног вулвовагинитиса
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање фурункулозе пастрмки
Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање вртичавости пастрмке

КОМПЛЕТНА ЛИТЕРАТУРА